top of page
boligBIM2.jpg

Om boligBIM

boligBIM – prosjektering av energi- og miljøriktige boliger 


Innovasjon Norge har gitt tilskudd til et prosjekt på utvikling, uttesting og etablering av en ny samhandlingsplattform for boligprodusenter basert på de mulighetene som buildingSMART-teknologien gir.

 

Prosjektet har nå fått den offisielle tittelen ”boligBIM- prosjektering av energi- og miljøriktige boliger”. Prosjektet ledes av Boligprodusentenes Forening og skal gjennomføres i samarbeid med medlemmer i foreningen og eksterne samarbeidspartnere.

 

Hovedmålet med prosjektet boligBIM er å utvikle en BIM-manual/veileder som beskriver hvordan man skal modellere boligbygg i åpenBIM for at man etterpå skal kunne utnytte informasjonen fra modellen i eksterne prosjekteringsverktøy/beregningsprogrammer/applikasjoner.

bottom of page