top of page

IFC filer

Boligprodusentenes Forening utlyste høsten 2010, en konkurranse blant sine medlemmer om å sende inn forslag på en ny hustype som kan brukes som Boligprodusentenes ”offisielle” eksempelbolig. Den nye hustypen vil bli brukt i Boligprodusentenes veileder for byggesøknader for småhus og som buildingSMART-eksempel her på Demohuset.no.

 

Det ble oppfordret til å lage forslag på en rasjonell og kostnadseffektiv enebolig som er tilpasset nye tilgjengelighetskrav og tilrettelagt for framtidige energikrav. Det var et krav at prosjekteringsunderlaget skulle leveres som en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM) som støtter buildingSMART-standardene (IFC), med integrert byggkonstruksjon, ventilasjon, rør og elektro.

 

På Boligprodusentenes Fagdager 4.-5. november ble 4 kandidater presentert. BoligPartner, Hedalm Anebyhus, Nordbohus og Norgeshus hadde alle levert gode hustyper. Etter en evaluering og avstemming blant deltagerne, ble hustypen ”Asplund” fra Norgeshus utropt til vinner.

ARK.ifc

ARK for kalkulasjon.ifc

Demohuset redigert 20120106.pln

Demohuset redigert 20120106.ifc

RIB.ifc

RIE.ifc

RIV sanitær.ifc

RIV Varme.ifc

RIV Ventilasjon.ifc

bottom of page